Délka polen 25 cm za příplatek200 Kč / prms!!!

 

Listnaté tvrdé                       33 – 50 cm              1290 Kč/ prms

Jehličnaté měkké                  33 – 50 cm              850 Kč/ prms

Bříza                                      33 – 50 cm             1100Kč / prms      

Jehličnatá a listnatá směs    33 – 50 cm              1100Kč/ prms

Brikety                                  57Kč /10 Kg  5 700 Kč /1 t + 150,- jednorázová paleta

Štípané volně ložené

  • Listnaté tvrdé (db, bk) 33 – 50 cm                 1290,-/prms
  • Jehličnaté měkké (sm,bo)    33 – 50 cm         850,-/prms
  • Jehličnatá a listnatá směs 33 – 50 cm          1100,-/prms

Skládané štípané v paletách 

  • Listnaté tvrdé 33 – 50 cm      2260,-/prm
  • Listnatá směs+jehličnatá směs 33 – 50 cm      1835,-/prm
  • Jehličnatá směs 33 – 50 cm      1680,-/prm

 

Suché skládané v paletách 

  • Listnaté tvrdé      33 – 50 cm      2700,-/prm
  • Listnatá +jehličnatá směs 33 – 50 cm      2300,-/prm